دسته‌ها
اجتماعی دیدنی - خوندنی

هرگز ازدواج نکنید!

ejdevaj-nakonidهرگز ازدواج نکنید!

مگر با نیمه گمشده الهی تان!