دسته‌ها
اجتماعی دیدنی - خوندنی

لطفا صدقه‌های خود را به این شماره حساب…!

بعضی‌ها عجب آدمای مزخرفی هستنا! رفتم کنار یه صندوق صدقات دیدم روش نوشته:

لطفا صدقه های خود را به این شماره حساب واریز کنید: ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰ !!

sadaghatsadaghat2

از این آدما کم نیستن. یه جای دیگه هم دیدم خودپرداز بانک ملی رو به این حال و روز درآورده بودن:

khodpardaz