دسته‌ها
دانشجویی

اینجا خوابگاه دانشجویی پسران است!

خوابگاه الغدیر دانشگاه قم که بودم، یه بار موقع رفتن از خونه به خوابگاه با این کار هنری هم اتاقیم و دوستاش مواجه شدم!
خوابگاه الغدیر دانشگاه قم که بودم، یه بار موقع رفتن از خونه به خوابگاه، با این کار هنری هم اتاقیم و دوستاش مواجه شدم!
بدون شرح!
بدون شرح!
بازم بدون شرح! مشروحش تو خود عکس هست!
بازم بدون شرح! مشروحش تو خود عکس هست!
برای این‌که زیاد نترسید، نصف عکس رو سیاه کرده! بخش اصلی ترسناکی عکس، مال لب و دهنش بود!
برای این‌که زیاد نترسید، نصف عکس رو سیاه کردم! اصل ترسناکی عکس، مال لب و دهنش بود!
اینم ابتکار هم‌اتاقیم برای فرار از مزاحمت دوستا و خروسای بی‌محل، در ایام امتحانات!
اینم ابتکار هم‌اتاقیم برای فرار از مزاحمت دوستا و خروسای بی‌محل، در ایام امتحانات!
khabgah-daneshjoei5
این و عکس بعدی مربوط به خوابگاه دانشگاه اصفهانه.
اینم نقطه‌ی اوج زندگی دانشجویی و خوابگاهی!
و اینم نقطه‌ی اوج هنر پسرا تو زندگی دانشجویی و خوابگاهی!